Dowiedz się więcej o marce

Warunki gwarancji na noże N46-K, N46-DS, N46-D


1. „Gerlach” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane noże kuchenne na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Gerlach SA gwarantuje Państwu, że oferowane noże są należytej jakości, produkowane zgodnie z Normą Europejską PN-ENISO 8442-1 (Wymagania dotyczące wyrobów nożowniczych do przyrządzania żywności).
3. W ramach gwarancji Gerlach SA zapewnia nieodpłatne usunięcie wad wynikłych z niedotrzymania warunków Europejskiej Normy przy produkcji wyrobu.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt. 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroby bez wad. Jeśli wad nie da się usunąć, klient może zarządzać wymiany wyrobu na nowy.
5. Gwarancja niniejsza jest udzielana wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta w zakresie mycia i konserwacji noży.
6. Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych:
   a. z powodu niewłaściwego użytkowania oraz nieprzestrzegania warunków użytkowania;
   b. w skutek samodzielnych uszkodzeń, takich jak zarysowania powstałe podczas mycia, w szczególności w zmywarkach;
   c. w przypadku użycia w celach zawodowych;
   d. podczas ostrzenia noży na urządzeniach nieprzystosowanych do wykonywania tej czynności;
   e. z powodu dalszego używania wyrobi po ujawnieniu w nim wady;
   f. wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach SA
   g. z przyczyn innych, niż niedotrzymanie warunków Normy Europejskiej.
7. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione noże, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu produktu objętego gwarancją.
8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawierza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki użytkowania noży

1. Pamiętaj, aby nie myć noży w zmywarce.
2. Nie czyść noży szorstkimi myjkami, gąbkami, czy ściereczkami, ani nie używaj silnych środków myjących.
3. Myjąc noże ręcznie, stosuj ciepłą wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, a po umyciu opłucz swoje noże czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
4. Nie pozostawiaj na nożach resztek żywości, czy resztek przypraw.
5. Nie należy pozostawiać noży w wodzie.
6. Nie należy ostrzyć noży na wysoko obrotowych tarczach ściernych.
7. Po każdym ostrzeniu należy przepłukać noże ciepłą wodą i wytrzeć miękką ściereczką.
8. Nie należy używać noży do krojenia zamrożonych produktów oraz kości.
9. Korzystając z noża, należy używać naturalnej, drewnianej deski do krojenia.
10. Nie używaj desek do krojenia wykonanych ze szkła lub z plastiku.
11. Nie należy wkładać noża do gorącej lub gotującej się wody (np. w celu sprawdzenia miękkości warzyw gotujących się we bulionie).
12. Obchodź się z nożem delikatnie. Posiada on cienką krawędź, która zapewnia poczucie wyjątkowej ostrości. Nożem nie należy intencjonalnie rzucać, zrzucać go z wysokości, uderzać o deskę itd.